(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan və İslam dünyası

Bu elektron resursun hazırlanmasında əsas məqsəd müsəlman aləminin birliyini möhkəmləndirmək, İslamın sülh və mədəniyyət dini olmasını nümayiş etdirməkdən ibarət olmuşdur. 
Hələlik Azərbaycan dilində hazırlanan elektron resurs əsasən 12 əsas bölmədən ibarətdir. Resursda ilk öncə Azərbaycan haqqında qısa məlumat verilmişdir. “İslam” bölməsində onun mahiyyəti, “Qurani-Kərim” haqqında müfəssəl şərhlər verilmiş, İslam həmrəyliyinin mahiyyəti və onu zəruri edən faktorlar haqqında söhbət açılmışdır. 
Eyni zamanada resursda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı  (ICESCO), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO) və İslam Həmrəylik Oyunları (İslamiada) haqqında geniş məlumat əldə etmək olar. 
“E-Resurslar” bölməsində Azərbaycan və rus dillərində İslama aid kitabların elektron versiyaları, Azərbaycan, ingilis və rus dillərində məqalələrin elektron mətnləri yerləşdirilmişdir.

Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri: I buraxılış
 • Təknur
 • 2012
Qısa İslam ensiklopediyası. İslama dair 1001 termin və xüsusi ad: I cild
 • Elm və təhsil
 • 2012
Xarici siyasətin Azərbaycan modeli
 • Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
 • Çaşıoğlu
 • 2012
"İslam-Muğam-Füzuli": ariflərə-aqillərə xitabən
 • Museyibov Rəhim
 • E.L. Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC
 • 2011
Dialoq mədəniyyəti və metodologiyası
 • Məhəmməd Xəlifə Həsən
 • CBS
 • 2011
Qurani-Kərim və sözbəsöz tərcüməsi
 • 2011
Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası
 • Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2011
Təfsir üsulu və tarixi
 • İsmayılov Mehman
 • 2011
Təsəvvüf tarixi
 • 2011
Dini terminlər lüğəti
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2010
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.