(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan and the Islamic World

The main goal of this electronic resource is to strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim people, as well as to demonstrate that the Islam is the religion of peace and culture. The electronic resource which is currently in Azerbaijani language is composed of 12 basic sections. First of all the resource gives brief information about Azerbaijan. “Islam” section highlights the very essence of Islam, offers detailed consideration of the “Qurani-Karim”, and also deals with the main point of the Islamic solidarity and the factors that make it necessary. The resource also provides detailed information about the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation (ICESCO), Economic Cooperation Organisation (ECO) and Islamic Solidarity Games (Islamiada) as well. The E-Resources section contains the electronic versions of the books about Islam in Azerbaijani and Russian languages, also electronic texts of the articles in Azerbaijani, English and Russian languages.

Комитет бакинских мусульманских общественных организаций
 • Гасанов Гасан Азиз оглы
 • OL MMC
 • 2014
Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu, Vəliyev Adil İsrayıl oğlu
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2013
Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər
 • İbrahimov Hacı Səbuhi
 • Əcəmi NPB
 • 2013
İslam peyğəmbəri: I cild
 • Hamidullah Muhamməd
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2013
Multikulturalizm siyasəti və şərq-qərb müxtəlifliyi: gender, din və mənəviyyat
 • Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı
 • Təknur
 • 2013
Multikulturalizm siyasəti: din və gender dialoqunda
 • Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı
 • Təknur
 • 2013
Mədəniyyətimizin qəndilləri
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2013
Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış
 • Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
 • Qanun
 • 2013
Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана
 • Гасанов Али Магомедали оглы
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2013
Ailədə dini təhsil və tərbiyə
 • Musayev İslam İsmayıl oğlu
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2012
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.