(+994 12) 493 30 77

Азербайджан и исламский мир

Основная цель данного электронного ресурса - укрепить единство в мусульманском мире и продемонстрировать, что Ислам является религией мира и культуры. Подготовленный на азербайджанском языке, электронный ресурс состоит из 12 основных разделов. В ресурсе предоставлена краткая информация об Азербайджане. В разделе «Ислам» говорится о сути исламской религии и исламской солидарности, даны подробные комментарии о Коране. В то же время в ресурсе можно получить информацию об Организации исламского сотрудничества (ОИС), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Организации экономического сотрудничества (ECO) и Играх исламской солидарности (Исламиада). В разделе "Е-ресурсы" размещены электронные версии книг об исламе на азербайджанском и русском языках, а также электронные тексты статей на азербайджанском, английском и русском языках. Основная цель данного электронного ресурса - укрепить единство в мусульманском мире и продемонстрировать, что Ислам является религией мира и культуры. 
Подготовленный на азербайджанском языке, электронный ресурс состоит из 12 основных разделов. В ресурсе предоставлена краткая информация об Азербайджане. В разделе «Ислам» говорится о сути исламской религии и исламской солидарности, даны подробные комментарии о Коране. 
В то же время в ресурсе можно получить информацию об Организации исламского сотрудничества (ОИС), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Организации экономического сотрудничества (ECO) и Играх исламской солидарности (Исламиада). 
В разделе "Е-ресурсы" размещены электронные версии книг об исламе на азербайджанском и русском языках, а также электронные тексты статей на азербайджанском, английском и русском языках.

Комитет бакинских мусульманских общественных организаций
 • Гасанов Гасан Азиз оглы
 • OL MMC
 • 2014
Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri
 • Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu, Vəliyev Adil İsrayıl oğlu
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2013
Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər
 • İbrahimov Hacı Səbuhi
 • Əcəmi NPB
 • 2013
İslam peyğəmbəri: I cild
 • Hamidullah Muhamməd
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2013
Multikulturalizm siyasəti və şərq-qərb müxtəlifliyi: gender, din və mənəviyyat
 • Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı
 • Təknur
 • 2013
Multikulturalizm siyasəti: din və gender dialoqunda
 • Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı
 • Təknur
 • 2013
Mədəniyyətimizin qəndilləri
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2013
Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış
 • Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
 • Qanun
 • 2013
Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана
 • Гасанов Али Магомедали оглы
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2013
Ailədə dini təhsil və tərbiyə
 • Musayev İslam İsmayıl oğlu
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2012
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.