(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan and the Islamic World

The main goal of this electronic resource is to strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim people, as well as to demonstrate that the Islam is the religion of peace and culture. The electronic resource which is currently in Azerbaijani language is composed of 12 basic sections. First of all the resource gives brief information about Azerbaijan. “Islam” section highlights the very essence of Islam, offers detailed consideration of the “Qurani-Karim”, and also deals with the main point of the Islamic solidarity and the factors that make it necessary. The resource also provides detailed information about the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation (ICESCO), Economic Cooperation Organisation (ECO) and Islamic Solidarity Games (Islamiada) as well. The E-Resources section contains the electronic versions of the books about Islam in Azerbaijani and Russian languages, also electronic texts of the articles in Azerbaijani, English and Russian languages.

Ailədə dini təhsil və tərbiyə
 • Musayev İslam İsmayıl oğlu
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2012
Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri: I buraxılış
 • Təknur
 • 2012
Qısa İslam ensiklopediyası. İslama dair 1001 termin və xüsusi ad: I cild
 • Elm və təhsil
 • 2012
Xarici siyasətin Azərbaycan modeli
 • Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
 • Çaşıoğlu
 • 2012
"İslam-Muğam-Füzuli": ariflərə-aqillərə xitabən
 • Museyibov Rəhim
 • E.L. Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC
 • 2011
Dialoq mədəniyyəti və metodologiyası
 • Məhəmməd Xəlifə Həsən
 • CBS
 • 2011
Qurani-Kərim və sözbəsöz tərcüməsi
 • 2011
Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası
 • Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2011
Təfsir üsulu və tarixi
 • İsmayılov Mehman
 • 2011
Təsəvvüf tarixi
 • 2011
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.