(+994 12) 493 30 77

Азербайджан и исламский мир

Основная цель данного электронного ресурса - укрепить единство в мусульманском мире и продемонстрировать, что Ислам является религией мира и культуры. Подготовленный на азербайджанском языке, электронный ресурс состоит из 12 основных разделов. В ресурсе предоставлена краткая информация об Азербайджане. В разделе «Ислам» говорится о сути исламской религии и исламской солидарности, даны подробные комментарии о Коране. В то же время в ресурсе можно получить информацию об Организации исламского сотрудничества (ОИС), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Организации экономического сотрудничества (ECO) и Играх исламской солидарности (Исламиада). В разделе "Е-ресурсы" размещены электронные версии книг об исламе на азербайджанском и русском языках, а также электронные тексты статей на азербайджанском, английском и русском языках. Основная цель данного электронного ресурса - укрепить единство в мусульманском мире и продемонстрировать, что Ислам является религией мира и культуры. 
Подготовленный на азербайджанском языке, электронный ресурс состоит из 12 основных разделов. В ресурсе предоставлена краткая информация об Азербайджане. В разделе «Ислам» говорится о сути исламской религии и исламской солидарности, даны подробные комментарии о Коране. 
В то же время в ресурсе можно получить информацию об Организации исламского сотрудничества (ОИС), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Организации экономического сотрудничества (ECO) и Играх исламской солидарности (Исламиада). 
В разделе "Е-ресурсы" размещены электронные версии книг об исламе на азербайджанском и русском языках, а также электронные тексты статей на азербайджанском, английском и русском языках.

Ailədə dini təhsil və tərbiyə
 • Musayev İslam İsmayıl oğlu
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2012
Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri: I buraxılış
 • Təknur
 • 2012
Qısa İslam ensiklopediyası. İslama dair 1001 termin və xüsusi ad: I cild
 • Elm və təhsil
 • 2012
Xarici siyasətin Azərbaycan modeli
 • Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
 • Çaşıoğlu
 • 2012
"İslam-Muğam-Füzuli": ariflərə-aqillərə xitabən
 • Museyibov Rəhim
 • E.L. Nəşriyyat və Poliqrafiya Şirkəti MMC
 • 2011
Dialoq mədəniyyəti və metodologiyası
 • Məhəmməd Xəlifə Həsən
 • CBS
 • 2011
Qurani-Kərim və sözbəsöz tərcüməsi
 • 2011
Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası
 • Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2011
Təfsir üsulu və tarixi
 • İsmayılov Mehman
 • 2011
Təsəvvüf tarixi
 • 2011
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.