(+994 12) 493 30 77

Азербайджанский мультикультурализм

Вебсайт и электронная библиотека, подготовленные сотрудниками Президентской библиотеки на азербайджанском, русском и английском языках полностью отражают основную суть азербайджанского мультикультурализма и все его аспекты. Пользователям предоставляется подробная информация о сути идеологии азербайджанства, которая объединяет все народы, проживающие в Азербайджане, об этническом и культурном разнообразии нашей страны, образовании национальных меньшинств, о традициях толерантности.
В разделе «Е-Библиотека» пользователям предоставляются электронные версии книг по азербайджанскому мультикультурализму. В разделе «Е-Ресурсы» можно ознакомиться с полными текстами статей по мультикультурализму и регулярно обновляющимися информационными бюллетенями. В разделе «Мультимедиа» пользователи также могут непосредственно ознакомиться с фотогалереей и видеоматериалами, посвященными традициям, фольклору национальных меньшинств и малочисленных народов.
Azərbaycanşünaslığın əsasları
 • Cəfərov Nizami Qulu oğlu
 • Pedaqogika
 • 2005
İngiloyların maddi mədəniyyəti
 • Mustafayev Arif
 • Çaşıoğlu
 • 2005
Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: sənədlərdən çıxarışlar
 • Nurlan
 • 2005
Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi
 • Babayev Xanəli Babəli oğlu
 • Borçalı NPM
 • 2004
Udilərdə ənənəvi yas mərasimləri
 • Keçaari Jora Avetisiğar
 • Agah
 • 2004
Лагич: историко-культурный заповедник
 • Мамедбейли Мехин Насруллах кызы
 • Нурлан
 • 2004
Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət
 • Orucov Hidayət Xuduş oğlu
 • İntelekti
 • 2003
Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi
 • Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu
 • Qismət
 • 2003
Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və Xalq Cümhuriyyəti dövründə azərbaycançılıq ideyası
 • Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2003
Udilərdə ənənəvi toy mərasimləri
 • Keçaari Jora Avetisiğar
 • Agah
 • 2003
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.