(+994 12) 493 30 77

Азербайджанский мультикультурализм

Вебсайт и электронная библиотека, подготовленные сотрудниками Президентской библиотеки на азербайджанском, русском и английском языках полностью отражают основную суть азербайджанского мультикультурализма и все его аспекты. Пользователям предоставляется подробная информация о сути идеологии азербайджанства, которая объединяет все народы, проживающие в Азербайджане, об этническом и культурном разнообразии нашей страны, образовании национальных меньшинств, о традициях толерантности.
В разделе «Е-Библиотека» пользователям предоставляются электронные версии книг по азербайджанскому мультикультурализму. В разделе «Е-Ресурсы» можно ознакомиться с полными текстами статей по мультикультурализму и регулярно обновляющимися информационными бюллетенями. В разделе «Мультимедиа» пользователи также могут непосредственно ознакомиться с фотогалереей и видеоматериалами, посвященными традициям, фольклору национальных меньшинств и малочисленных народов.
XXI əsrdə milli dövlətçilik
 • Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
 • XXI-YNE
 • 2003
Azərbaycançılıq - birliyimizin əsasıdır
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2002
Azərbaycançılıq milli ideologiya və ədəbi-estetik təlim kimi: məsələnin qoyuluşuna dair
 • Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı
 • Azərbaycan Universiteti
 • 2002
Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi
 • Azərbaycan Universiteti
 • 2002
Şarvili: ləzgi xalq qəhrəmanı Şarvili haqqında dastan-poema
 • Çələbov Mahmud
 • 2001
Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları: tarix və müasirlik
 • Cavadov Qəmərşah Cəllad
 • Elm
 • 2000
Udilər
 • Cavadov Qəmərşah Cəllad, Hüseynov Rauf
 • Elm
 • 1999
Немцы-колонисты Азербайджана: XIX-нач. XX в.
 • Ахундова Туран
 • Изд-во Шуша
 • 1999
Azərbaycanın Türkçülük və Azərbaycançılıq problemləri
 • Ay-Ulduz
 • 1998
Çınqıdı-çınqıdı bala sərçə: ləzgi nağılı
 • TUTU
 • 1998
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.