(+994 12) 493 30 77

Müstəqil Azərbaycan

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları 8 fəsildən ibarət “Müstəqil Azərbaycan” elektron resursun ilk 3 fəsli dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işləri, demokratik və hüququ dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Elektron resursa dövlətçilik atributlarının bərpası və dövlət quruluşunun əsaslarına dair sənədlər toplanılmışdır. İstifadəçilərə, həmçinin Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanan müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baş verən mühüm hadisələrin xronologiyası təqdim edilir.
“Elektron resurslar” fəsli dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrini özündə əks etdirən kitabların və məqalələrin elektron versiyalarını özündə əks etdirir. “Biblioqrafiya” fəslində istifadəçilərə kitabxananın fonduna daxil olan və müstəqil Azərbaycanın həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. “Fotoqalereya” bölməsi müstəqil Azərbaycanın keçdiyi tarixi yolun fotoxronikasını özündə əks etdirir.
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri
 • Elm
 • 2000
Davos: qlobal iqtisiyyatın üfüqləri
 • Nurol
 • 2000
Müstəqilliyimiz əbədidir: doqquzuncu kitab: mart, 1997 - may, 1997
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 2000
The reality of the genocide of Azerbaijan people
 • Mehdiyev Ramiz Anvar
 • 2000
XXI əsrə sülh körpüsü
 • Nurol
 • 2000
Yurdda sülh, cahanda sülh uğrunda
 • Nurol
 • 2000
Əsrlərə bərabər illər: 1969-1999: faktlar və rəqəmlər
 • Nurol
 • 2000
Azerbaijan oil in the world policy
 • Aliyev Heydar Alirza
 • Azerbaijan Publishing House
 • 1998
Müstəqilliyimiz əbədidir: altıncı kitab: mart, 1996 - iyun, 1996
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1998
Müstəqilliyimiz əbədidir: beşinci kitab: noyabr, 1995 - mart, 1996
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1998
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.