(+994 12) 493 30 77

Müstəqil Azərbaycan

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladıqları 8 fəsildən ibarət “Müstəqil Azərbaycan” elektron resursun ilk 3 fəsli dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işləri, demokratik və hüququ dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Elektron resursa dövlətçilik atributlarının bərpası və dövlət quruluşunun əsaslarına dair sənədlər toplanılmışdır. İstifadəçilərə, həmçinin Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanan müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baş verən mühüm hadisələrin xronologiyası təqdim edilir.
“Elektron resurslar” fəsli dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrini özündə əks etdirən kitabların və məqalələrin elektron versiyalarını özündə əks etdirir. “Biblioqrafiya” fəslində istifadəçilərə kitabxananın fonduna daxil olan və müstəqil Azərbaycanın həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. “Fotoqalereya” bölməsi müstəqil Azərbaycanın keçdiyi tarixi yolun fotoxronikasını özündə əks etdirir.
Müstəqilliyimiz əbədidir: səkkizinci kitab: noyabr, 1996 - mart, 1997
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1998
Müstəqilliyimiz əbədidir: yeddinci kitab: iyun, 1996 - noyabr, 1996
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1998
Azerbaijan oil in the world policy
 • Aliyev Heydar Alirza
 • Azerbaijan Publishing House
 • 1997
Azərbaycan-Rusiya: dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ
 • Şərq-Qərb
 • 1997
Müstəqillik yolu: seçilmiş fikirlər
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərbaycan Universiteti
 • 1997
Müstəqilliyimiz əbədidir: birinci kitab: iyun, 1993 - may, 1994
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1997
Müstəqilliyimiz əbədidir: dördüncü kitab: iyun, 1995 - noyabr, 1995
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1997
Müstəqilliyimiz əbədidir: ikinci kitab: may, 1994 - dekabr, 1994
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1997
Müstəqilliyimiz əbədidir: üçüncü kitab: dekabr, 1994 - iyun, 1995
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1997
Qlobal üfüqlər: Prezident Əliyevin ABŞ səfəri
 • 1997
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.