(+994 12) 493 30 77

Müstəqil Azərbaycan

“Müstəqil Azərbaycan” elektron resursu dövlətçilik tariximizi, dövlət müstəqilliyinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiyası sahəsində görülən işləri, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu, sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qazanılan uğurları özündə əks etdirir. Resursda dövlətçilik atributlarının bərpası və dövlət quruluşunun əsaslarına dair sənədlər toplanılmışdır. İstifadəçilərə həmçinin müstəqilliyə qədərki dövrdə və müstəqillik illərində baş verən mühüm hadisələrin xronologiyası təqdim edilir.
“Elektron resurslar” bölməsində dövlət quruculuğunun müxtəlif sahələrinə dair kitabların və məqalələrin elektron versiyaları toplanmışdır. “Biblioqrafiya” bölməsində istifadəçilərə müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyatının mühüm sahələrini əhatə edən kitabların, qəzet və jurnal məqalələrinin və avtoreferatların biblioqrafiyası təqdim edilir. “Fotoqalereya” bölməsi xalqımızın keçdiyi tarixi yolun fotoxronikasını özündə əks etdirir.

Müstəqilliyimiz əbədidir: ikinci kitab: may, 1994 - dekabr, 1994
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1997
Müstəqilliyimiz əbədidir: üçüncü kitab: dekabr, 1994 - iyun, 1995
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • Azərnəşr
 • 1997
Qlobal üfüqlər: Prezident Əliyevin ABŞ səfəri
 • 1997
Азербайджанская нефть в политике мира: Кн.2
 • Алиев Ильхам Гейдар оглы
 • Изд-во Азербайджан
 • 1997
Государственные символы тюркоязычных стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан
 • Байрамов Автандил Рагим оглы, Каиргали Шолпан Негмет кызы, Назарбаева Айман Нурдильдаевна
 • Центр обучения и социальных технологий
 • 1997
ОИК: Армения признана агрессором
 • Шукуров Ибрагим
 • Изд-во Азербайджан
 • 1995
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.