(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan Democratic Republic

This resource compiled within the framework of the "Virtual history of Azerbaijan" project in Azerbaijani, Russian and English languages, is a valuable source of information for those who learn the historic heritage of the Azerbaijan Democratic Republic, the first secular and democratic State in the Islamic East that added a glorious pages to the history of the Azerbaijani statehood. 
The electronic resource consists of 4 main sections - “Establishment and activity”, “Documents”, “Resources”, “E-books” and 26 subsections. The resource gives a detailed account of significant historical events happened on the eve of establishment of the Democratic Republic, as well as in a 23-month period of its existence. 
“Azerbaijan Democratic Republic” electronic resource is compiled in Azerbaijani, English and Russian languages.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları
 • Elm və təhsil
 • 2018
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi. Müsəlman şərqində ilk demokratik respublika: 1918-2018-ci illər: [ərəb dilində]
 • Rəhimov Emil Rahib oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2018
Cümhuriyyət qurucuları
 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
 • Nurlar NPM
 • 2018
Cümhuriyyət xilaskarları: əmanət məzarlar
 • Carçı Sərxan
 • Elm və təhsil
 • 2018
Cümhuriyyətin təhlükəsizlik orqanları: 1918-1920
 • Qasımov Cəlal
 • Vanur Poliqeaf MMC
 • 2018
Sabitlik və rifah naminə siyasət
 • Vəliyev İsaxan Veysəl oğlu
 • Təhsil
 • 2018
Son türk əlifbası
 • Əfəndizadə Azaqbəyli Abdulla bəy
 • Elm və təhsil
 • 2018
Yüz ilin işığında
 • Qoca Elşad
 • 2018
Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана в 1918-1920 годах
 • Махмудов Ягуб Микаил оглы
 • Турхан ИПО
 • 2018
Неизвестные страницы истории: беженцы-мусульмане
 • Ecoprint
 • 2018
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.