(+994 12) 493 30 77

Aziz Aliyev

This electronic resource comprises the life and activity of Aziz Mammadkarim oglu Aliyev, an outstanding statesman and scientist who holds a special place in the history of the Azerbaijani statehood and science. The materials of the e-resource are compiled in 9 sections in Azerbaijani and Russian languages. The section "Biography" gives brief information about the life of Aziz Aliyev and his family members. The significant moments of Aziz Aliyev’s life and work as a statesman and scientist both in Azerbaijan and in Dagestan for the first time are widely covered in the "Chronology" section. The section “Works” for the first time presents the electronic format of Aziz Aliyev’s works in the medical field.
"E-Books" and "E-Articles" sections contain electronic versions of the research works of individual authors and articles about the life and work of Aziz Aliyev. "Multimedia" section provides photo and video gallery.
Ermənilər və faciələrimiz: XX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr
 • Musayev Talıb
 • Nurlar NPM
 • 2008
Əziz Əliyev: böyük ömrün anları
 • Nurlan
 • 2008
Национальная политика: творцы и исполнители
 • Зенькович Николай
 • ЗАО ОЛМА Медиа Групп
 • 2008
Əziz Əliyev - Odlar Yurdunun və dağlar diyarının iftixarı
 • Hidayət
 • Əbilov, Zeynalov və oğulları
 • 2007
Историко-культурные и экономические связи народов Дагестана и Азербайджана: через прошлый опыт взгляд в ХХI век
 • 2007
Şərqin qapısı Naxçıvan diyarı: sosial-iqtisadi oçerk: I cild
 • Əbülfəz Bərəkət
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2006
Naxçıvan ensiklopediyası: I cild
 • 2005
Азиз Алиев - жизнь, государственная и политическая деятельность в Дагестане: 1942-1948 гг.
 • Ахмедов Шарафутдин Селимович
 • 2003
Азиз Мамед-Керимович Алиев, первый секретарь Дагестанского областного комитета ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны и послевоенного развития: общественно-политические взгляды
 • Гаджиев Адиль-Герей
 • Новый день
 • 2001
Азиз Алиев: эпоха, жизнь, личность
 • Талыблы Таир
 • Изд-во Азербайджан
 • 1999
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.