(+994 12) 493 30 77

Aziz Aliyev

This electronic resource comprises the life and activity of Aziz Mammadkarim oglu Aliyev, an outstanding statesman and scientist who holds a special place in the history of the Azerbaijani statehood and science. The materials of the e-resource are compiled in 9 sections in Azerbaijani and Russian languages. The section "Biography" gives brief information about the life of Aziz Aliyev and his family members. The significant moments of Aziz Aliyev’s life and work as a statesman and scientist both in Azerbaijan and in Dagestan for the first time are widely covered in the "Chronology" section. The section “Works” for the first time presents the electronic format of Aziz Aliyev’s works in the medical field.
"E-Books" and "E-Articles" sections contain electronic versions of the research works of individual authors and articles about the life and work of Aziz Aliyev. "Multimedia" section provides photo and video gallery.
Turan qılıncı
 • Məmmədov Cabbar Manaf oğlu
 • 2023
Akademik Zərifə xanım Əliyeva-95
 • Kərimov Kərəm Təbriz oğlu
 • Apostrof
 • 2018
Əziz Əliyev-120
 • Təbib
 • 2017
Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi
 • Mirzəzadə Reyhan
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2016
Азиз Алиев и Дагестан
 • Абдулатипов Рамазан
 • Дагестанский писатель
 • 2016
Əziz Əliyev: kataloq
 • Ziya
 • 2013
Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi
 • 2012
İrəvan məktəbləri
 • Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu
 • Mütərcim
 • 2011
Эриванская интеллигенция
 • Зейналов Аскер Мамед оглы
 • Мутарджим
 • 2011
Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharıbəsində: məqalələr toplusu
 • Elm
 • 2008
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.