(+994 12) 493 30 77

Azerbaijani Diaspora

On the eve of the Solidarity Day of World Azerbaijanis, the electronic project 'Azerbaijani Diaspora' prepared by the staff of Presidential Library was presented to internet users.
The electronic library 'Azerbaijani Diaspora' presented to internet users, consists of 7 chapters and 19 sections. The factors that contribute to the establishment and formation of the Azerbaijani diaspora, as well as the current state of diaspora are considered very carefully in these sections.
The electronic library contains the electronic versions of more than 1500 books and articles related to the Azerbaijani diaspora. The 'Bibliography' section provides bibliographic descriptions of 129 books, 18 abstracts and 2851 articles in Azerbaijani, Russian and English languages.
Азербайджанцы за рубежом: краткий биографический справочник
 • Papirus NP
 • 2016
Mühacirət və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri
 • Cabbarlı Nikpur Mirhüseyn oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2015
Mühacirətdə folklor araşdırmaları: I kitab
 • Elm və təhsil
 • 2015
Azərbaycan mühacirəti tarixi
 • İbrahimli Xaləddin Cəlal oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2012
Mühacirətdə folklor janrlarının tədqiqi
 • Həsənqızı Almaz
 • Elm və təhsil
 • 2012
Nizamidə azərbaycançılıq
 • Yusifov Mübariz İmran oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2012
Aşıq yaradıcılığı mühacirət folklorşünaslığında
 • Hüseynova Almaz Həsən qızı
 • Azərnəşr
 • 2011
Azərbaycan mühacirət irsi
 • Elm və təhsil
 • 2011
Azərbaycan mühacirət nəsri
 • Cabbarlı Nikpur Mirhüseyn oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2011
Azərbaycan mərasimləri mühacirət folklorşünaslığında
 • Həsənqızı Almaz
 • Azərnəşr
 • 2011
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.