(+994 12) 493 30 77

Азербайджанская диаспора

Накануне Дня солидарности азербайджанцев мира представлен пользователям электронный проект «Азербайджанская диаспора», подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки.
Представленная пользователям электронная библиотека «Азербайджанская диаспора» состоит из 7 глав и 19 разделов. В этих разделах анализируются и представляется пользователям, факторы, способствующие становлению и формированию азербайджанской диаспоры, также нынешнее строительство диаспоры.
В электронной библиотеке размещены электронные версии более 1500 книг и статей об азербайджанской диаспоре. В разделе «Библиография» даны библиографические описания 129 книг, 18 авторефератов и 2851 статей на азербайджанском, русском и английском языках.
Азербайджанцы за рубежом: краткий биографический справочник
 • Papirus NP
 • 2016
Mühacirət və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri
 • Cabbarlı Nikpur Mirhüseyn oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2015
Mühacirətdə folklor araşdırmaları: I kitab
 • Elm və təhsil
 • 2015
Azərbaycan mühacirəti tarixi
 • İbrahimli Xaləddin Cəlal oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2012
Mühacirətdə folklor janrlarının tədqiqi
 • Həsənqızı Almaz
 • Elm və təhsil
 • 2012
Nizamidə azərbaycançılıq
 • Yusifov Mübariz İmran oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2012
Aşıq yaradıcılığı mühacirət folklorşünaslığında
 • Hüseynova Almaz Həsən qızı
 • Azərnəşr
 • 2011
Azərbaycan mühacirət irsi
 • Elm və təhsil
 • 2011
Azərbaycan mühacirət nəsri
 • Cabbarlı Nikpur Mirhüseyn oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2011
Azərbaycan mərasimləri mühacirət folklorşünaslığında
 • Həsənqızı Almaz
 • Azərnəşr
 • 2011
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.