(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan and the Islamic World

The main goal of this electronic resource is to strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim people, as well as to demonstrate that the Islam is the religion of peace and culture. The electronic resource which is currently in Azerbaijani language is composed of 12 basic sections. First of all the resource gives brief information about Azerbaijan. “Islam” section highlights the very essence of Islam, offers detailed consideration of the “Qurani-Karim”, and also deals with the main point of the Islamic solidarity and the factors that make it necessary. The resource also provides detailed information about the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation (ICESCO), Economic Cooperation Organisation (ECO) and Islamic Solidarity Games (Islamiada) as well. The E-Resources section contains the electronic versions of the books about Islam in Azerbaijani and Russian languages, also electronic texts of the articles in Azerbaijani, English and Russian languages.

Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları: II kitab
 • RS Poliqraf MMC
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: II cild: 2003-2021
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu: III cild: Regional coğrafiya
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2020
Dini radikalizmin psixoloji aspektləri
 • Həziyev Əli
 • Tuna
 • 2018
Azərbaycanda İslam mədəniyyəti: VII-XIII əsrin əvvəlləri
 • Əliyeva Nərgiz Ağasəlim qızı
 • Elm və təhsil
 • 2017
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016
 • Poliart MMC
 • 2017
Azərbaycana göndərilən peyğəmbərlər
 • Qurbansoy Firudin
 • CBS
 • 2017
İslam coğrafiyası və Azərbaycanda oyunlar
 • Əskər Nailə
 • Elm və təhsil
 • 2017
İslam və bioetika
 • Cavadlı Qəmər
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2017
Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları
 • Şabanov Zeynəddin
 • Avropa
 • 2017
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.