(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan and the Islamic World

The main goal of this electronic resource is to strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim people, as well as to demonstrate that the Islam is the religion of peace and culture. The electronic resource which is currently in Azerbaijani language is composed of 12 basic sections. First of all the resource gives brief information about Azerbaijan. “Islam” section highlights the very essence of Islam, offers detailed consideration of the “Qurani-Karim”, and also deals with the main point of the Islamic solidarity and the factors that make it necessary. The resource also provides detailed information about the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation (ICESCO), Economic Cooperation Organisation (ECO) and Islamic Solidarity Games (Islamiada) as well. The E-Resources section contains the electronic versions of the books about Islam in Azerbaijani and Russian languages, also electronic texts of the articles in Azerbaijani, English and Russian languages.

İslam: Tarix, Fəlsəfə və Hüquq: ensiklopedik lüğət
 • 3 saylı Bakı mətbəəsi
 • 2016
Qurani-Kərim oxuma qaydaları
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2016
Şərq teatrı tarixi
 • Talıbzadə Aydın Ağa Yunus oğlu
 • ADMİU
 • 2016
Azərbaycana maraq Azərbaycana məhəbbətə çevrilir: Azərbaycan multikulturalizmi yerli və əcnəbi tələbələrin gözü ilə: IV Virtual Dəyirmi masa, 2015
 • Mütərcim
 • 2015
Azərbaycanın İslam inciləri
 • 2015
İslamda hüquq nəzəriyyəsi
 • Məşayixi Qüdrətullah
 • Nurlar NPM
 • 2015
Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası: I Virtual Dəyirmi masa, 2014: IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində
 • Mütərcim
 • 2015
IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu: “Multikulturalizmin müqayisəli tədqiqləri: nəzəriyyədən humanist təcrübəyə doğru” mövzusunda dəyirmi masanın proqramı: 03 oktyabr 2014-cü il
 • 2014
Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər
 • Əhədova Sevda Ağamirzə qızı
 • Elm
 • 2014
Müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri
 • Həsənli Anar Vaqif oğlu
 • Nur Art
 • 2014
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.