(+994 12) 493 30 77

Mir Jalal

The new electronic publication entitled “Mir Jalal” dealing with life and literary activities of the outstanding writer, literary man and scholar of Azerbaijan Mir Jalal Pashayev was prepared in the Presidential Library of Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan.
The electronic publication reflects not only the important moments of Mir Jalal Pashayev’s life and activity, but also the electronic versions and bibliography of his scientific and literary heritage, translations, books and articles written about him.
The electronic publication is regularly updated.
Füzuli sənətkarlığı
 • Mir Cəlal
 • Çaşıoğlu
 • 2018
Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal əli oğlu): biblioqrafiya
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2018
Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: I cild
 • Hüseynova Həcər
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2018
Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: II cild
 • Hüseynova Həcər
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2018
Mir Cəlalın milli idealları
 • Cəfərov Nizami Qulu oğlu
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2018
Publisistika: 1926-1977
 • Mir Cəlal
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2018
Ədəbi etüdlər
 • Babayev Baba Maqsud oğlu
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2018
Ədəbi tənqid: 1931-1974
 • Mir Cəlal
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2018
Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası
 • Mir Cəlal
 • Elm və təhsil
 • 2017
Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi
 • Mirzəzadə Reyhan
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2016
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.