(+994 12) 493 30 77

Muhammad Fuzuli

In connection with the implementation of the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan "On the celebration of the 530th anniversary of the great Azerbaijani poet Muhammad Fuzuli", the staff of the Presidential Library developed an e-project called "Muhammad Fuzuli. E-Library" on the life and work of the outstanding poet and deep thinker Muhammad Fuzuli. The resource consisting of 5 sections provides information about the life and work of Muhammad Fuzuli, and contains electronic versions of materials in different languages about his activities as a poet, philosopher, and one of the prominent representatives of the divan genre.

Türk xalqları ədəbiyyatı
 • Quliyev Elman
 • 2024
Klassiklər, yenə də klassiklər
 • Allahmanlı Mahmud Qara oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2023
Şah beytlər: Füzuli "Divan"ına şərhlər
 • Əlizadə Samət
 • Azərnəşr
 • 2022
Əsərləri: VII cild: Məhəmməd Füzulinin üslubu və poetik dili
 • Adilov Musa İsrafil oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2020
Füzuli düşünür
 • Cəfərov Məmməd Cəfər oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2019
Füzuli ədəbi məktəbi: XVI-XVIII əsrlər
 • Mahmudova Aynurə
 • Elm və təhsil
 • 2019
Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin şəxsiyyət tərbiyəsi haqqında fikirləri
 • Xəlilov Taleh Fərman oğlu
 • Məktəb
 • 2019
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: XIII-XVIII əsrlər
 • Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2018
Füzuli sənətkarlığı
 • Mir Cəlal
 • Çaşıoğlu
 • 2018
Füzuli...və...
 • Bayramlı Zəkulla
 • Elm və təhsil
 • 2018
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.