(+994 12) 493 30 77

Мухаммед Физули

В связи с реализацией Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О проведении 530-летия гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули» сотрудниками Президентской библиотеки создан электронный ресурс «Мухаммед Физули. Электронная библиотека», состоящий из 5 разделов, посвященных жизни и творчеству выдающегося поэта и мыслителя. Электронный ресурс содержит информацию о жизни и творчестве Мухаммеда Физули, а также электронные версии книг и статей на разных языках о его деятельности как поэта, философа, одного из ярких представителей жанра диван. В разделе «Библиография» данного проекта, помимо библиографии книг и материалов периодической печати о Мухаммаде Физули, можно получить обширную информацию о сборниках и авторефератах, касающихся его творчества.

Türk xalqları ədəbiyyatı
 • Quliyev Elman
 • 2024
Klassiklər, yenə də klassiklər
 • Allahmanlı Mahmud Qara oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2023
Şah beytlər: Füzuli "Divan"ına şərhlər
 • Əlizadə Samət
 • Azərnəşr
 • 2022
Əsərləri: VII cild: Məhəmməd Füzulinin üslubu və poetik dili
 • Adilov Musa İsrafil oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2020
Füzuli düşünür
 • Cəfərov Məmməd Cəfər oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2019
Füzuli ədəbi məktəbi: XVI-XVIII əsrlər
 • Mahmudova Aynurə
 • Elm və təhsil
 • 2019
Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin şəxsiyyət tərbiyəsi haqqında fikirləri
 • Xəlilov Taleh Fərman oğlu
 • Məktəb
 • 2019
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: XIII-XVIII əsrlər
 • Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2018
Füzuli sənətkarlığı
 • Mir Cəlal
 • Çaşıoğlu
 • 2018
Füzuli...və...
 • Bayramlı Zəkulla
 • Elm və təhsil
 • 2018
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.