(+994 12) 493 30 77

Independent Azerbaijan

An e-resource titled “Independent Azerbaijan represents the history of statehood, the huge works done on protection and strengthening of the state independence and integration to the world community, democratic and legal statehood and the achievements succeeded throughout of these independent years as a result of the reforms implemented in social-economic field. The project includes the documents about restoration of national symbols and basics of the formation of statehood as well. The users are also offered the chronology of significant events happened before and after gaining the independence.
The chapter “E-resources” represents digital versions of the books and articles containing different areas of statehood. The chapter “Bibliography” offers the readers the bibliography of the books, newspapers and magazine articles, abstracts on various fields of the life of independent Azerbaijan. The chapter “Photo gallery” contains the pictorial review of various periods of Azerbaijan’s historical past.

Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh, əmin-amanlıq və demokratiya naminə
 • Nurol
 • 2001
Azərbaycan Respublikası - 1991-2001
 • XXI-Yeni Nəşrlər Evi
 • 2001
Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri
 • Mərdanov Misir Cumayıl oğlu, Quliyev Əsgər Qədir oğlu
 • Çaşıoğlu
 • 2001
Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında
 • Əliyev Heydər Əlirza oğlu
 • XXI-Yeni Nəşrlər Evi
 • 2001
Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ
 • Qismət
 • 2001
Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi
 • Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
 • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB
 • 2001
Beynəlxalq münasibətlərdə diasporların rolu
 • Əliyev Zaur Bilal oğlu
 • Nurlan
 • 2001
Sülhə aparan yollar
 • Nurol
 • 2001
Azerbaijan
 • Melisende
 • 2000
Azerbaijan in The Family Of The United Nations
 • Nurol
 • 2000
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.