(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan – UNESCO Relations

E-project entitled "Azerbaijan - UNESCO Relations" prepared by the Presidential Library staff consists of 6 main sections and 46 sub-sections. The project, presented to the internet users, is available in two versions – in Azerbaijani and English languages. The users are allowed to retrieve detailed information about UNESCO and Azerbaijan - UNESCO relations. Through the project, an E-library covering the E-version of up to 100 books about the topic is offered to the users as well.
Azərbaycanın mədəni sərvəti
 • Poliart MMC
 • 2016
Azərbaycan muğamları
 • Axundov İmran Adil oğlu
 • Mütərcim
 • 2015
İzahlı muğam lüğəti
 • OL NPKT
 • 2015
100 мест всемирного наследия ЮНЕСКО
 • Утко Елизавета Владимировна
 • Эксмо
 • 2014
Azərbaycan-YUNESKO: insan hüquqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq
 • RS Poliqraf MMC
 • 2014
Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə: I cild
 • 2014
Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə: II cild
 • 2014
Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrində YUNESKO-nun rolu
 • Əhədova Sevda Ağamirzə qızı
 • Beynəlxalqkitab
 • 2014
Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti
 • Veysova Səadət, Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2014
Qobustan - minilliklərin kitabı
 • IRS Publishing House
 • 2014
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.