(+994 12) 493 30 77

Связи Азербайджан-ЮНЕСКО

Подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки электронный проект «Связи Азербайджан-ЮНЕСКО» состоит из 6 основных разделов и 46 подразделов. Проект, представленный интернет-пользователям составлен в двух версиях – на азербайджанском и английском языках.
Пользователи могут получить подробную информацию о деятельности ЮНЕСКО и связях между ЮНЕСКО и Азербайджаном. Посредством проекта пользователям представлена электронная библиотека, отражающая в себе электронный вариант около 100 книг на эту тему.
Azərbaycanın mədəni sərvəti
 • Poliart MMC
 • 2016
Azərbaycan muğamları
 • Axundov İmran Adil oğlu
 • Mütərcim
 • 2015
İzahlı muğam lüğəti
 • OL NPKT
 • 2015
100 мест всемирного наследия ЮНЕСКО
 • Утко Елизавета Владимировна
 • Эксмо
 • 2014
Azərbaycan-YUNESKO: insan hüquqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq
 • RS Poliqraf MMC
 • 2014
Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə: I cild
 • 2014
Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə: II cild
 • 2014
Mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqələrində YUNESKO-nun rolu
 • Əhədova Sevda Ağamirzə qızı
 • Beynəlxalqkitab
 • 2014
Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti
 • Veysova Səadət, Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2014
Qobustan - minilliklərin kitabı
 • IRS Publishing House
 • 2014
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.