(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan – UNESCO Relations

E-project entitled "Azerbaijan - UNESCO Relations" prepared by the Presidential Library staff consists of 6 main sections and 46 sub-sections. The project, presented to the internet users, is available in two versions – in Azerbaijani and English languages. The users are allowed to retrieve detailed information about UNESCO and Azerbaijan - UNESCO relations. Through the project, an E-library covering the E-version of up to 100 books about the topic is offered to the users as well.
Девичья башня. Бакинская Девичья Башня. Языческий комплекс - Баку
 • Гасанов Гасан Азиз оглы
 • Чашыоглы
 • 2014
Azerbaycanın Kültürel Miras Örnekleri UNESCO listelerinde: turistler için kılavuz
 • Golden Book
 • 2013
Azərbaycan-Türkiyə mənəvi birliyinin simvolu - aşıq-ozan sənəti mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları
 • Mütərcim
 • 2013
Bakı, Şirvan, Quba xalçaları: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından: kataloq
 • Ziya
 • 2013
Bakının memarlıq ensiklopediyası
 • Fətullayev Şamil
 • Şərq-Qərb
 • 2013
El aşıqları
 • Xuluflu Vəli Məmmədhüseyn oğlu
 • Elm və Həyat
 • 2013
Mədəniyyətimizin qəndilləri
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2013
Naxçıvan xalçaçıları
 • Muradov Vidadi Aydın oğlu
 • Elm
 • 2013
Ozan-aşıq sənətinin tarixi
 • Namazov Qara Mustafa oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2013
Ozan: aşıq yaradıcılığının inkişaf yolları
 • Çaşıoğlu
 • 2013
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.