(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan – UNESCO Relations

E-project entitled "Azerbaijan - UNESCO Relations" prepared by the Presidential Library staff consists of 6 main sections and 46 sub-sections. The project, presented to the internet users, is available in two versions – in Azerbaijani and English languages. The users are allowed to retrieve detailed information about UNESCO and Azerbaijan - UNESCO relations. Through the project, an E-library covering the E-version of up to 100 books about the topic is offered to the users as well.
Куда плывут пироги Кобустана
 • Мамедов Юрий
 • Нагыл еви
 • 2012
Aşıq yaradıcılığı mühacirət folklorşünaslığında
 • Hüseynova Almaz Həsən qızı
 • Azərnəşr
 • 2011
Azerbaijani Carpets: Iravan Group
 • Elm
 • 2011
Azərbaycan aşıq yaradıcılığı
 • Məmmədov Tariyel Aydın oğlu
 • Apostrof
 • 2011
Azərbaycan xalçaları
 • 2011
Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu
 • Elm
 • 2011
Azərbaycan xalq bayramı Novruz: bələdçi kitab
 • Təhsil
 • 2011
İçərişəhər tarixi muzeyinin sikkə kataloqu
 • Pirquliyeva Qənirə Əli qızı
 • 2011
Naxçıvan aşıqları və el aşıqları
 • Səfərov Yusif Səfər oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2011
Ozan-aşıq sənəti
 • Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu
 • Uğur
 • 2011
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.