(+994 12) 493 30 77

Связи Азербайджан-ЮНЕСКО

Подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки электронный проект «Связи Азербайджан-ЮНЕСКО» состоит из 6 основных разделов и 46 подразделов. Проект, представленный интернет-пользователям составлен в двух версиях – на азербайджанском и английском языках. 
Пользователи могут получить подробную информацию о деятельности ЮНЕСКО и связях между ЮНЕСКО и Азербайджаном. Посредством проекта пользователям представлена электронная библиотека, отражающая в себе электронный вариант около 100 книг на эту тему.

Куда плывут пироги Кобустана
 • Мамедов Юрий
 • Нагыл еви
 • 2012
Aşıq yaradıcılığı mühacirət folklorşünaslığında
 • Hüseynova Almaz Həsən qızı
 • Azərnəşr
 • 2011
Azerbaijani Carpets: Iravan Group
 • Elm
 • 2011
Azərbaycan aşıq yaradıcılığı
 • Məmmədov Tariyel Aydın oğlu
 • Apostrof
 • 2011
Azərbaycan xalçaları
 • 2011
Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu
 • Elm
 • 2011
Azərbaycan xalq bayramı Novruz: bələdçi kitab
 • Təhsil
 • 2011
İçərişəhər tarixi muzeyinin sikkə kataloqu
 • Pirquliyeva Qənirə Əli qızı
 • 2011
Naxçıvan aşıqları və el aşıqları
 • Səfərov Yusif Səfər oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2011
Ozan-aşıq sənəti
 • Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu
 • Uğur
 • 2011
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.