(+994 12) 493 30 77

Сельское и лесное хозяйство

Şəkər çuğunduru
 • Hümbətov Hümbət, Babazadə Arzu
 • 2019
Zərdab rayonunda baramaçılığın inkişafı
 • Əliyev Tərbiz, Babayev Lütvəli
 • Apostrof-A
 • 2019
Aqrar sahənin elektrikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması elmlərinin tarixi və metodologiyası
 • Atayev Elçin Hamlet oğlu
 • ADAU nəşriyyatı
 • 2019
Aqrar sahənin elektrikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması elmlərinin tarixi və metodologiyası
 • Atayev Elçin Hamlet oğlu
 • 2019
Meyvə-giləmeyvə şərablarının texnologiyası
 • Fətəliyev Hasil Kamaləddin oğlu, Musayev Teymur Musa oğlu, Əliyeva Gülşən Sabir qızı
 • Ecoprint
 • 2018
Üzüm: innovativ becərilmə texnologiyası, mühafizəsi və aqroekologiyası
 • Müəllim
 • 2018
Meyvə və tərəvəzlərin emalı texnologiyası
 • Fətəliyev Hasil Kamaləddin oğlu, Əsgərova Aidə Nizami qızı, Əsgərova İradə Məmmədtağı qızı
 • Ecoprint
 • 2017
Bağbanın konspekti
 • Mehralıyev Asif
 • Vektor Nəşrlər Evi
 • 2017
Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı: 1924-2014-cü illər
 • Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2016
Naxçıvanda arıçılıq: ənənələri və perspektivləri
 • Əcəmi NPB
 • 2015
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.