(+994 12) 493 30 77

Азиз Алиев

В данном электронном ресурсе отражена жизнь и деятельность занимающего особое место в истории азербайджанской государственности и науки Азиза Мамедкерим оглу Алиева. Материалы в ресурсе предоставлены в девяти разделах, на азербайджанском и русском языках. В разделе «Биография» можно ознакомиться с краткой информацией касательно жизни Азиза Алиева и членов его семьи. Впервые важные моменты жизни и деятельности Азиза Алиева, в качестве государственного и научного деятеля, как в Азербайджане, так и в Дагестане, широко освещены в разделе «Хронология». В разделе «Труды» впервые в электронном формате представлены тексты трудов Азиза Алиева в области медицины.
А в разделе «Е-Книги» и «Е-Статьи» размещены электронные версии статей и исследовательских работ отдельных авторов, повествующие о жизни и деятельности Азиза Алиева. В разделе «Мультимедиа» представлены фото и видео галерея.
Turan qılıncı
 • Məmmədov Cabbar Manaf oğlu
 • 2023
Akademik Zərifə xanım Əliyeva-95
 • Kərimov Kərəm Təbriz oğlu
 • Apostrof
 • 2018
Əziz Əliyev-120
 • Təbib
 • 2017
Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi
 • Mirzəzadə Reyhan
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2016
Азиз Алиев и Дагестан
 • Абдулатипов Рамазан
 • Дагестанский писатель
 • 2016
Əziz Əliyev: kataloq
 • Ziya
 • 2013
Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi
 • 2012
İrəvan məktəbləri
 • Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu
 • Mütərcim
 • 2011
Эриванская интеллигенция
 • Зейналов Аскер Мамед оглы
 • Мутарджим
 • 2011
Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharıbəsində: məqalələr toplusu
 • Elm
 • 2008
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.