(+994 12) 493 30 77

Азербайджан и исламский мир

Основная цель данного электронного ресурса - укрепить единство в мусульманском мире и продемонстрировать, что Ислам является религией мира и культуры. Подготовленный на азербайджанском языке, электронный ресурс состоит из 12 основных разделов. В ресурсе предоставлена краткая информация об Азербайджане. В разделе «Ислам» говорится о сути исламской религии и исламской солидарности, даны подробные комментарии о Коране. В то же время в ресурсе можно получить информацию об Организации исламского сотрудничества (ОИС), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Организации экономического сотрудничества (ECO) и Играх исламской солидарности (Исламиада). В разделе "Е-ресурсы" размещены электронные версии книг об исламе на азербайджанском и русском языках, а также электронные тексты статей на азербайджанском, английском и русском языках. Основная цель данного электронного ресурса - укрепить единство в мусульманском мире и продемонстрировать, что Ислам является религией мира и культуры. 
Подготовленный на азербайджанском языке, электронный ресурс состоит из 12 основных разделов. В ресурсе предоставлена краткая информация об Азербайджане. В разделе «Ислам» говорится о сути исламской религии и исламской солидарности, даны подробные комментарии о Коране. 
В то же время в ресурсе можно получить информацию об Организации исламского сотрудничества (ОИС), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Организации экономического сотрудничества (ECO) и Играх исламской солидарности (Исламиада). 
В разделе "Е-ресурсы" размещены электронные версии книг об исламе на азербайджанском и русском языках, а также электронные тексты статей на азербайджанском, английском и русском языках.

Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları: II kitab
 • RS Poliqraf MMC
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: II cild: 2003-2021
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu: III cild: Regional coğrafiya
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2020
Dini radikalizmin psixoloji aspektləri
 • Həziyev Əli
 • Tuna
 • 2018
Azərbaycanda İslam mədəniyyəti: VII-XIII əsrin əvvəlləri
 • Əliyeva Nərgiz Ağasəlim qızı
 • Elm və təhsil
 • 2017
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016
 • Poliart MMC
 • 2017
Azərbaycana göndərilən peyğəmbərlər
 • Qurbansoy Firudin
 • CBS
 • 2017
İslam coğrafiyası və Azərbaycanda oyunlar
 • Əskər Nailə
 • Elm və təhsil
 • 2017
İslam və bioetika
 • Cavadlı Qəmər
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2017
Qısa İslam ensiklopediyası
 • Şərq-Qərb
 • 2017
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.