(+994 12) 493 30 77

Азербайджан и исламский мир

Основная цель данного электронного ресурса - укрепить единство в мусульманском мире и продемонстрировать, что Ислам является религией мира и культуры. Подготовленный на азербайджанском языке, электронный ресурс состоит из 12 основных разделов. В ресурсе предоставлена краткая информация об Азербайджане. В разделе «Ислам» говорится о сути исламской религии и исламской солидарности, даны подробные комментарии о Коране. В то же время в ресурсе можно получить информацию об Организации исламского сотрудничества (ОИС), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Организации экономического сотрудничества (ECO) и Играх исламской солидарности (Исламиада). В разделе "Е-ресурсы" размещены электронные версии книг об исламе на азербайджанском и русском языках, а также электронные тексты статей на азербайджанском, английском и русском языках. Основная цель данного электронного ресурса - укрепить единство в мусульманском мире и продемонстрировать, что Ислам является религией мира и культуры. 
Подготовленный на азербайджанском языке, электронный ресурс состоит из 12 основных разделов. В ресурсе предоставлена краткая информация об Азербайджане. В разделе «Ислам» говорится о сути исламской религии и исламской солидарности, даны подробные комментарии о Коране. 
В то же время в ресурсе можно получить информацию об Организации исламского сотрудничества (ОИС), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), Организации экономического сотрудничества (ECO) и Играх исламской солидарности (Исламиада). 
В разделе "Е-ресурсы" размещены электронные версии книг об исламе на азербайджанском и русском языках, а также электронные тексты статей на азербайджанском, английском и русском языках.

İslam: Tarix, Fəlsəfə və Hüquq: ensiklopedik lüğət
 • 3 saylı Bakı mətbəəsi
 • 2016
Qurani-Kərim oxuma qaydaları
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2016
Şərq teatrı tarixi
 • Talıbzadə Aydın Ağa Yunus oğlu
 • ADMİU
 • 2016
Azərbaycana maraq Azərbaycana məhəbbətə çevrilir: Azərbaycan multikulturalizmi yerli və əcnəbi tələbələrin gözü ilə: IV Virtual Dəyirmi masa, 2015
 • Mütərcim
 • 2015
Azərbaycanın İslam inciləri
 • 2015
İslamda hüquq nəzəriyyəsi
 • Məşayixi Qüdrətullah
 • Nurlar NPM
 • 2015
Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası: I Virtual Dəyirmi masa, 2014: IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində
 • Mütərcim
 • 2015
IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu: “Multikulturalizmin müqayisəli tədqiqləri: nəzəriyyədən humanist təcrübəyə doğru” mövzusunda dəyirmi masanın proqramı: 03 oktyabr 2014-cü il
 • 2014
Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər
 • Əhədova Sevda Ağamirzə qızı
 • Elm
 • 2014
Müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri
 • Həsənli Anar Vaqif oğlu
 • Nur Art
 • 2014
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.