(+994 12) 493 30 77

Связи Азербайджан-ЮНЕСКО

Подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки электронный проект «Связи Азербайджан-ЮНЕСКО» состоит из 7 разделов. Проект, представленный интернет-пользователям составлен в двух версиях – на азербайджанском и английском языках. 
Пользователи могут получить подробную информацию о деятельности ЮНЕСКО и связях между ЮНЕСКО и Азербайджаном. В разделе «Официальные документы» размещены полные тексты подписанных Президентом Азербайджанской Республики законов, указов и распоряжений. Посредством проекта пользователям представлена электронная библиотека, отражающая в себе электронный вариант книг на эту тему. В разделе «Библиография» собраны библиографические описания книг и статей.

Azərbaycanın sirləri
 • 2024
Qərbi Azərbaycan aşıqları
 • Zərdabi Nəşr MMC
 • 2023
Aşıq deyişmələri
 • ADMİU
 • 2022
Aşıq təcnisləri
 • Azərbaycan Aşıqlar Birliyi
 • 2022
Dəyərlərimizin kreativ tanıtımı
 • Avropa nəşrlər evi
 • 2022
Dekorativ tətbiqi sənətin müasir inkişaf istiqamətlər
 • 2019
İzahlı aşıq ədəbiyyatı sözlüyü
 • Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu, Allahmanlı Mahmud Qara oğlu
 • ADMİU
 • 2019
Bakı xalçaları: yeni çeşnilər
 • 2018
Mədəni irsin qorunmasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
 • Süleymanlı Sima Azər qızı
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2018
Azərbaycan Xalça Muzeyi kolleksiyasından bədii tikmələr
 • Poliart MMC
 • 2017
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.