(+994 12) 493 30 77

Связи Азербайджан-ЮНЕСКО

Подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки электронный проект «Связи Азербайджан-ЮНЕСКО» состоит из 6 основных разделов и 46 подразделов. Проект, представленный интернет-пользователям составлен в двух версиях – на азербайджанском и английском языках.
Пользователи могут получить подробную информацию о деятельности ЮНЕСКО и связях между ЮНЕСКО и Азербайджаном. Посредством проекта пользователям представлена электронная библиотека, отражающая в себе электронный вариант около 100 книг на эту тему.
Девичья башня. Бакинская Девичья Башня. Языческий комплекс - Баку
 • Гасанов Гасан Азиз оглы
 • Чашыоглы
 • 2014
Azerbaycanın Kültürel Miras Örnekleri UNESCO listelerinde: turistler için kılavuz
 • Golden Book
 • 2013
Azərbaycan-Türkiyə mənəvi birliyinin simvolu - aşıq-ozan sənəti mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları
 • Mütərcim
 • 2013
Bakı, Şirvan, Quba xalçaları: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından: kataloq
 • Ziya
 • 2013
Bakının memarlıq ensiklopediyası
 • Fətullayev Şamil
 • Şərq-Qərb
 • 2013
El aşıqları
 • Xuluflu Vəli Məmmədhüseyn oğlu
 • Elm və Həyat
 • 2013
Mədəniyyətimizin qəndilləri
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2013
Naxçıvan xalçaçıları
 • Muradov Vidadi Aydın oğlu
 • Elm
 • 2013
Ozan-aşıq sənətinin tarixi
 • Namazov Qara Mustafa oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2013
Ozan: aşıq yaradıcılığının inkişaf yolları
 • Çaşıoğlu
 • 2013
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.