(+994 12) 493 30 77

Азербайджанский мультикультурализм

Вебсайт и электронная библиотека, подготовленные сотрудниками Президентской библиотеки на азербайджанском, русском и английском языках полностью отражают основную суть азербайджанского мультикультурализма и все его аспекты. Пользователям предоставляется подробная информация о сути идеологии азербайджанства, которая объединяет все народы, проживающие в Азербайджане, об этническом и культурном разнообразии нашей страны, образовании национальных меньшинств, о традициях толерантности.
В разделе «Е-Библиотека» пользователям предоставляются электронные версии книг по азербайджанскому мультикультурализму. В разделе «Е-Ресурсы» можно ознакомиться с полными текстами статей по мультикультурализму и регулярно обновляющимися информационными бюллетенями. В разделе «Мультимедиа» пользователи также могут непосредственно ознакомиться с фотогалереей и видеоматериалами, посвященными традициям, фольклору национальных меньшинств и малочисленных народов.
Get Closer to Azerbaijan
 • Talibova Aynur
 • Colour Separation Printing
 • 2009
Talış dilinin fonetikası
 • Rəcəbli Əbülfəz Əjdər
 • Nurlan
 • 2009
Немцы в Северном Азербайджане
 • Вердиева Хаджар Юсиф кызы
 • Элм
 • 2009
Azərbaycanlılar: etnik-siyasi tarixə ümumi baxış
 • Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu
 • Aspoliqraf
 • 2008
Azərbaycanlıların ailə mərasimlərində etnik ənənələr: XIX-XX əsrin əvvəlləri: Şəki-Zaqatala bölgəsinin materialları üzrə
 • Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı
 • Azərnəşr
 • 2008
Bir xalçanın ilmələri: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası
 • MBM
 • 2008
Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz
 • Sərdarov Zakir Həsən oğlu
 • Çinar-Çap
 • 2008
Ləzgi xalq mahnıları və rəqsləri
 • 2008
Milli azlıqların hüquqları: Beynəlxalq aktlar və Gürcüstan qanunvericiliyi
 • Adiloğlu
 • 2008
Seçilmiş əsərləri: I cild
 • Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu
 • Elm
 • 2008
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.