(+994 12) 493 30 77

Азербайджанский мультикультурализм

Вебсайт и электронная библиотека, подготовленные сотрудниками Президентской библиотеки на азербайджанском, русском и английском языках полностью отражают основную суть азербайджанского мультикультурализма и все его аспекты. Пользователям предоставляется подробная информация о сути идеологии азербайджанства, которая объединяет все народы, проживающие в Азербайджане, об этническом и культурном разнообразии нашей страны, образовании национальных меньшинств, о традициях толерантности.
В разделе «Е-Библиотека» пользователям предоставляются электронные версии книг по азербайджанскому мультикультурализму. В разделе «Е-Ресурсы» можно ознакомиться с полными текстами статей по мультикультурализму и регулярно обновляющимися информационными бюллетенями. В разделе «Мультимедиа» пользователи также могут непосредственно ознакомиться с фотогалереей и видеоматериалами, посвященными традициям, фольклору национальных меньшинств и малочисленных народов.
Ləzgi xalq mahnıları və rəqsləri
 • 2008
Milli azlıqların hüquqları: Beynəlxalq aktlar və Gürcüstan qanunvericiliyi
 • Adiloğlu
 • 2008
Seçilmiş əsərləri: I cild
 • Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu
 • Elm
 • 2008
Yeni siyasət: inkişafa doğru: məcmuə: I cild
 • Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
 • Oskar NPM
 • 2008
Bir xalçanın rəngləriyik...: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2007
Şimal-Qərbi Azərbaycan: ingiloylar: I kitab: Ən qədim zamanlardan XIII əsrin ortalarınadək
 • Əliyev Şirinbəy Hacıəli oğlu
 • Təhsil
 • 2007
Ərəb müəllifləri Talış haqqında
 • Kəlbiyev Həşim Adil oğlu, Kəlbizadə Elnur Həşim oğlu
 • MBM
 • 2007
Azərbaycan tatları
 • Əliyev Məhəmməd Məcnun oğlu
 • MBM
 • 2006
Azərbaycanın qədim diyarı Xınalıq
 • Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı
 • Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
 • 2006
Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq: Qusarda, Lənkəranda və Şəkidə keçirilmiş bölgə müşavirələrinin materialları
 • Master
 • 2006
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.