(+994 12) 493 30 77

Связи Азербайджан-ЮНЕСКО

Подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки электронный проект «Связи Азербайджан-ЮНЕСКО» состоит из 6 основных разделов и 46 подразделов. Проект, представленный интернет-пользователям составлен в двух версиях – на азербайджанском и английском языках. 
Пользователи могут получить подробную информацию о деятельности ЮНЕСКО и связях между ЮНЕСКО и Азербайджаном. Посредством проекта пользователям представлена электронная библиотека, отражающая в себе электронный вариант около 100 книг на эту тему.

Qarabağ xalçaları: kataloq
 • Ziya
 • 2013
Aşıq yaradıcılığı və yazılı poeziya
 • Xəlilov Nizami Qasım oğlu
 • Elm
 • 2012
Azerbaijani Carpets
 • 2012
Milli mətbəx və qonaqpərvərlik
 • Qədirzadə Hacı Qadir
 • Əcəmi NPB
 • 2012
Palçıq vulkanları haqqında nə bilirik?
 • Əliyev Adil Abas Əli oğlu, Quliyev İbrahim Səid oğlu, Feyzullayev Əkbər Əkbər oğlu
 • Qoliaf qrup
 • 2012
Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir
 • Təhsil
 • 2012
Şuşa şəhəri: Təbrizli məhəlləsi
 • Çingizoğlu Ənvər
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2012
Xalça sənətində haşiyə elementləri və onların quruluşu
 • Hüseynov Məmmədhüseyn
 • Təhsil
 • 2012
Азербайджанские ковры
 • 2012
Ковроделие в Азербайджане
 • Кулиев Мехти
 • Игтисад Университети
 • 2012
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.