(+994 12) 493 30 77

Связи Азербайджан-ЮНЕСКО

Подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки электронный проект «Связи Азербайджан-ЮНЕСКО» состоит из 6 основных разделов и 46 подразделов. Проект, представленный интернет-пользователям составлен в двух версиях – на азербайджанском и английском языках. 
Пользователи могут получить подробную информацию о деятельности ЮНЕСКО и связях между ЮНЕСКО и Азербайджаном. Посредством проекта пользователям представлена электронная библиотека, отражающая в себе электронный вариант около 100 книг на эту тему.

Ozan-aşıq dünyası: haqqa qovuşan aşıqlarımız
 • Çobanov Musa Nəbi oğlu
 • Nurlan
 • 2010
Azərbaycan aşıqları
 • Golden Book
 • 2009
Köhnə Bakı
 • Cabarov Elçin Ağarza oğlu
 • Altun kitab
 • 2009
Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər
 • Abbasov Namiq Ələkbər oğlu
 • Təknur
 • 2009
Qobustan pirləri
 • 2009
Azərbaycanın tarixi-memarlıq abidələri: məlumat kitabçası
 • 2008
Bir xalçanın ilmələri: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası
 • MBM
 • 2008
Gobustan
 • Digital Age Production
 • 2008
Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti: e.ə. VIII-V minilliklər
 • Fərzəliyev Əjdər Əliş oğlu
 • Nurlan
 • 2008
Muğam ensiklopediyası
 • Musiqi dünyası
 • 2008
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.