(+994 12) 493 30 77

Связи Азербайджан-ЮНЕСКО

Подготовленный сотрудниками Президентской библиотеки электронный проект «Связи Азербайджан-ЮНЕСКО» состоит из 6 основных разделов и 46 подразделов. Проект, представленный интернет-пользователям составлен в двух версиях – на азербайджанском и английском языках. 
Пользователи могут получить подробную информацию о деятельности ЮНЕСКО и связях между ЮНЕСКО и Азербайджаном. Посредством проекта пользователям представлена электронная библиотека, отражающая в себе электронный вариант около 100 книг на эту тему.

Naxçıvan aşıqları və el aşıqları
 • Səfərov Yusif Səfər oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2011
Ozan-aşıq sənəti
 • Qasımlı Məhərrəm Paşa oğlu
 • Uğur
 • 2011
Qobustan tunc dövründə
 • Muradova Füruzə
 • YEK Production
 • 2011
XIX-XXI əsrlərdə Azərbaycanın simli musiqi alətləri
 • Məmmədov Aslan Kazım oğlu
 • 2011
Азербайджанские ковры: Иреванская группа
 • Елм
 • 2011
Азербайджанские ковры: Ширванская группа
 • Елм
 • 2011
Azərbaycan çörəyi
 • Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu, Qurbanova Afilə Alı qızı
 • Gənclik
 • 2010
Azərbaycan xalçaları dünya kolleksiyalarında
 • 2010
Azərbaycan xalçaları: Qarabağ qrupu
 • Muradov Vidadi Aydın oğlu
 • Elm
 • 2010
İçərişəhər
 • 2010
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.