(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan and the Islamic World

The main goal of this electronic resource is to strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim people, as well as to demonstrate that the Islam is the religion of peace and culture. The electronic resource which is currently in Azerbaijani language is composed of 12 basic sections. First of all the resource gives brief information about Azerbaijan. “Islam” section highlights the very essence of Islam, offers detailed consideration of the “Qurani-Karim”, and also deals with the main point of the Islamic solidarity and the factors that make it necessary. The resource also provides detailed information about the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation (ICESCO), Economic Cooperation Organisation (ECO) and Islamic Solidarity Games (Islamiada) as well. The E-Resources section contains the electronic versions of the books about Islam in Azerbaijani and Russian languages, also electronic texts of the articles in Azerbaijani, English and Russian languages.

Dini terminlər lüğəti
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2010
Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru: Beynəlxalq konfrans: Bakı, 6-7 noyabr 2009
 • 2010
İslam əxlaqı
 • İpəkyolu nəşriyyatı
 • 2010
Мусульманской хозяйке: лучшие кулинарные рецепты, традиции и обычаи для праздников и будней
 • Алиев Муса
 • Вектор
 • 2010
Beynəlxalq münasibətlər tarixi: ən qədim dövrlərdən XIX yüzilliyin 70-ci illərinin sonuna qədər
 • Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu, Yusifzadə Sevinc Ziya qızı
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2009
Həzrəti Əlinin elm və tərbiyə haqqında fikirləri
 • Camalov Kamal
 • 2009
İslam Konfransı Təşkilatı beynəlxalq münasibətlər sistemində: 1969-2007-ci illər
 • Eyyubova Samudə Eldar qızı
 • Elm
 • 2009
İslam tarixi: I cild: Əsri-Səadət dövrü
 • Qurbanov Abbas
 • 2009
İslam tarixi: II cild
 • Qurbanov Abbas
 • 2009
Məhəmməd və Quran
 • Dyon Pot Con
 • 2009
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.