(+994 12) 493 30 77

Azerbaijan and the Islamic World

The main goal of this electronic resource is to strengthen the bond of unity and solidarity among the Muslim people, as well as to demonstrate that the Islam is the religion of peace and culture. The electronic resource which is currently in Azerbaijani language is composed of 12 basic sections. First of all the resource gives brief information about Azerbaijan. “Islam” section highlights the very essence of Islam, offers detailed consideration of the “Qurani-Karim”, and also deals with the main point of the Islamic solidarity and the factors that make it necessary. The resource also provides detailed information about the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation (ICESCO), Economic Cooperation Organisation (ECO) and Islamic Solidarity Games (Islamiada) as well. The E-Resources section contains the electronic versions of the books about Islam in Azerbaijani and Russian languages, also electronic texts of the articles in Azerbaijani, English and Russian languages.

Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı sıralarında
 • Apostrof
 • 2008
Azərbaycanın Şərqi Asiya ölkələri ilə mədəni əlaqələri
 • Manafova Maral Cəbrayıl qızı
 • Sabah
 • 2008
Təmizlik mədəniyyəti
 • Abuzərov Namiq
 • Xəzər nəşriyyatı
 • 2008
Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər
 • Əl-Fəlah Adil Abdulla
 • Qismət
 • 2007
İslam düşüncəsi
 • Manafov Rafiz
 • 2007
Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi
 • Nurlar NPM
 • 2007
Peyğəmbər aşiqi Füzuli: I cild
 • Almasov Vərağa Qənbər oğlu
 • Çaşıoğlu
 • 2007
Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm
 • Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu
 • Nurlan
 • 2007
Xoşməramlı səfir: IV kitab
 • Şəms
 • 2007
Xoşməramlı səfir: V kitab
 • Şəms
 • 2007
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.